Maiatzak 21, GREBA OROKORRA

domingo, 12 de abril de 2009 · 0 comentariosESK, ELA, LAB, STEE-EILAS, EHNE eta HIRUk
MAIATZAREN 21erako
GREBA OROKORRERAKO DEIALDIA EGITEN


ELA, LAB, ESK STEE-EILAS, EHNE eta HIRUk ados jarri gara eta Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroarako greba orokorrerako deialdia egin dugu.

Albiste pozgarria, nahiz eta ESK-k nahiago izan deialdian gainontzeko sindikatuak izatea.

Europan eta mundu osoan krisiaren aurkako mobilizazioak bulkada berri bat hartzen ari direnean egin da grebarako deialdia, ez bakarrik mundu osoko biztanle gehienen lan eta bizi baldintzen narriaduraren aurka, baizik eta gobernuek indarrean ezarri dituzten neurriak krisiak berarekin dakartzan arazo social larriak konpondu beharrean, enpresa eta bankuen kontuak garbitzeko bideratuta daudelako.

Baita ere, mobilizazio nagusi baten ezean, ugazaberiaren zigorgabetasuna eta erasoa egunez egun handiagoak direlako; gobernuen politikek euren etekin-kontuen laguntzarako izatea exijitu ez ezik, ugazabek Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kuoten murrizketa ere exijitzen dutelako, baita ere fiskalitate atzerakoi bat eta lan kontra-erreforma berriak. Eta hau euren negozioen martxa onaz harropuzten direnean (BBVA, Kutxak, eta abar), eta batzuk Iberdrolako presidentea bezala, milioi askoko etekinekin, ez du lotsarik gobernua mehatxatzeko indar elektrikoaren tarifaren igoera batekin.

Egoera hau dela-eta, bistan zen sindikatuok ezin ginela beso gurutzaturik izan, bakoitzak bere aldetik, indarrak bildu behar genituen eta batera egin denok. Honela eta ez bestela (hor dira Grezia, Italia edo Frantziako adibideak) zigorgabetasunari egin diezaiokegu aurre. Honegatik, sei sindikatuen arteko akordio hau, mugatua bada ere, urrats garrantzitsu eta albiste pozgarria da.

Baina greba orokor bat ez da goitik behera ateratzen. Gogor aritu beharko gara urtetako geldotasuna astintzeko greba orokorra arrakastatsu izan dadin eta itxaropenaren ateak irekitzeko; krisia gure bizkarretik eror ez dadin denok elkarturik aurre egin diezaiokegula pentsatzen hasteko.

Nahiko arrazoi daude, desadostasun sindikaletik haraindi, inork ez diezaion bizkarra eman ekimen honi eta gure eskutan den guztia egingo dugu bakoitzak bere nortasunetik eta egiteko eratik greban parte har dezan. Zeren eta greba ahalik eta inklusiboaz, arrakasta handiago izango da, eta ondo legoke kanpoan geratzen diren bakarrak ugazaberia eta gobernuak izatea.

ESKrentzat deialdi hau lantegietan eta kaleetan egin beharreko egitate serio eta kementsu baten abiapuntua da; langile guztiak, hiritar guztiak grebaren beharraz konbentzitzeko, greba ondo ateratzearen garrantziaz konbentzitzeko. Enpresa Batzordeekin, auzo mailako erakundeekin, gizarte mugimenduekin, eta abarrekin.

Ez dago denbora galtzeko. Greba orokor honek sindikalismo onaren egitatea izan behar du, hurbileko sindikalismoarena, sindikalismo borrokalariarena.

Gure bizitzek euren etekinek baino balio gehiago dutelako
Gure konpromisoa borrokarekin dagoelako

Maiatzak 21, GREBA OROKORRA!

21 de Mayo: HUELGA GENERAL

· 0 comentariosESK, ELA, LAB, STEE-EILAS, EHNE E HIRU
CONVOCAMOS HUELGA GENERAL PARA
EL 21 DE MAYO


ELA, LAB, ESK STEE-EILAS, EHNE e HIRU nos hemos puesto de acuerdo para llamar a la Huelga General en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa.

Una buena nueva, aún cuando ESK hubiera deseado que el resto de organizaciones sindicales hubieran sido participes de la misma.

La noticia llega en un momento en el que las movilizaciones contra la crisis toman un nuevo impulso en Europa y en el mundo, no sólo por el deterioro de las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría de la población mundial, sino porque las políticas en curso de los gobiernos van más orientadas a sanear las cuentas de resultados de las empresas y los bancos que a resolver los graves problemas sociales que ella genera.

Y, también, porque en ausencia de una movilización general, la impunidad y la agresividad de la patronal crece día a día: ya no sólo exigen que las políticas gubernamentales vayan en socorro de sus cuentas de beneficios, sino que reclaman reducciones del las cuotas empresariales a la Seguridad Social, una fiscalidad más regresiva y nuevas contrarreformas laborales. Lo hacen al tiempo que se vanaglorian de la buena marcha de sus negocios (el BBVA, las Cajas de Ahorros, etc.) y algunos, como el presidente de Iberdrola, con unos beneficios multimillonarios, incluso se permiten el lujo de exigir al Gobierno, con cierto tono de amenaza, un incremento de las tarifas eléctricas.

Frente a esa situación era claro que los sindicatos no podíamos mantenernos cada uno por nuestra cuenta; que era necesario unir fuerza y empujar todos juntos. Porque sólo así (ahí están los ejemplos de Grecia, Italia o Francia) se puede empezar a hacer frente a tanta impunidad. Por ello, este acuerdo a seis, aunque limitado, es un paso importante y una buena noticia.

Pero una Huelga General no sale a golpe de silbato. Habrá que trabajar duro para sacudirse de encima años de apatía y lograr que la Huelga General sea un éxito y abra la puerta a la esperanza; para poder empezar a pensar que juntos y juntas, podemos y hacer que esta crisis no caiga sobre nuestras espaldas.

Hay razones más que suficientes, más allá de los desencuentros sindicales, para que nadie dé la espalda a esta iniciativa y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que, cada cual desde su propia identidad y sus formas de hacer, participe de ella. Porque cuanto más inclusiva sea la huelga, más grande será su éxito y sería bueno lograr que los únicos que queden excluidos de ella sean la patronal y los gobiernos.

Para ESK, este llamamiento es el punto de partida para un trabajo serio y enérgico a pie de fábrica y en la calle: para convencer a cada trabajador y trabajadora, a cada ciudadano y ciudadana de la necesidad de la huelga, de la importancia de que salga bien. Trabajando sobre el terreno: en los comités de empresa, con las asociaciones de barrios, con los movimientos sociales, etc.

No hay tiempo que perder. Hagamos de esta Huelga General un ejercicio de buen sindicalismo, de sindicalismo pegado a tierra, de sindicalismo combativo.
Porque nuestras vidas valen más que sus beneficios

Porque nuestro compromiso está en la lucha

El 21 de Mayo, ¡HUELGA GENERAL!
http://www.esk-sindikatua.org/

Aurtengo ABERRI EGUNAri begira

martes, 7 de abril de 2009 · 0 comentarios

Julia Monge, Juan Ramon Garai, Natahly Pelage, Joxe Iriarte, Bikila
Gorripide ildoa-Zutik-eko kideak.

Aldaketa eta burujabetzaren alde, Euskal Herriko zazpi herrialdetako 80 herritarrek 2009ko Aberri Eguna modu bateratuan ospatzeko deia zabaldu dute. Asmoa guztiz jatorra eta txalogarria iruditzen zaigu. Egia esanda, urteak joan eta urteak etorri, aspalditik gabiltza antzeko asmoak aldarrikatuz nork bere modu eta afanean. Alabaina, aurten, ezin utzi aipatu gabe jasaten ari garen krisiaren nondik norakoak eta horrek burujabetzaren arloan zer nolako eragina duen. Eta nola ez, ezin ahaztu, gure gizarteak jazartzen duen, mota guztietako, zoritxarreko biolentziaren arazoa.

Horregatik burutazio hauek:

1. Izan ere, euskaldunok ez gara burujabeak, gure izaera nazionala ukatzen eta galarazten dizkiguten bi Estatu desberdinen menpe gaudelako. Baino, baita ere, bi estatu horien gaindi dagoen mundu-sistema kapitalistan, ez gu ez inor -inperioek izan ezik- ezin delako guztiz independentea izan kapitalaren tiraniatik askatu gabe. Hots sozialismoa lortu gabe.

Beraz, aurten, Aberri Eguna eta Maiatzaren Lehena, abertzaletasuna eta internazionalismoa, Greba Orokorrarekin bat egin behar dugu.

2. Mundu petrala gurea: Etekinaren izenean, kapitalistek alferrikako merkantzien eta merkantzia arriskutsuen gain-produkzioa antolatzen dute, eta bitartean planetako biztanleen 3.000 milioitik gora, gizadiaren erdia bada, egunero euro bat baino gutxiagorekin ez-moldatu beharrean dago. Mila milioi pertsona auzo txiroetan bizi dira eta 970 milioi gaizki elikatuak daude. FAOren zuzendariak azaldu duenez, nahikoa lirateke 15 urteetan 20.000 milioi dolar urtero jatekoa ziurtatzeko, baina ehunka milioi dolar espekulatzaileak irentsiak dira hondotik atera daitezen.

Negutegi efektuak sorrarazten duen gaz kontzentrazioa klimaren berotzera eraman du jadanik eta goraka doa joera, non eta aurreikuspenak zoratzen diren, eta itzulerarik gabeko puntutara eta kontrola ezinezko desorekara azkar iritsi gaitezkeela pentsatzen da. Ondorioak jadanik hemen ditugu eta larriagoak izan daitezke: uholdeak batzuentzat, idorteak besteentzat, ekaitz suntsigarriak, bizidun espezieen, eta goranzka doaz kopuruak, desagerketa, bioaniztasuna errautsia, nekazaritzako krisiak. Produktibismo kapitalistak berarekin dakar, airearen, uraren eta nekazal ekoizpenen kutsaduraren bidez, gizakien osasunaren degradazioa.

Eta gure “mandatariek”, azpiegiturak, azpiegiturak eta azpiegiturak! leloa behin berriro errepikatuz.

Kapitalaren nagusigoak dakarren hondamendiak egunerokotasun osoa ematen dio “sozialismo edota basakeria ” hautaketari. Gure herri honek etorkizuna izan nahi badu mundu guztiarekin izango du, ala ez du izango.

3. Herri guztiak dira pluralak, gurea barne. Barne aniztasun onarpenak gure nahia ez absolutizatzera garamatza, bestelako nahiak ukatu eta arriskuan jarri gabe. Bainan era beran gaurko marko estatalaren barruan gustuko egoeran aurkitzen direnen aldetik beste horrenbeste eskatzen dugu. Alegia, erabakitzeko eskubidearen aldeko ezein mugimendu demokratikoaren aurrean gutxiengo batek ez dezala blokeatu eta ez betoa jarri exijitzen dugu.

Nola egiten da hori? Gure ustez, autodeterminazio eskubidearen bitartez. Eskubide honek, ez baitu aldez aurretik suposatzen hautaketa jakin bat (Euskal Herriko independentzia edo Espainiako batasun trinkoa), euskal gizartearen barne arazoak askatasun osoz erabakitzeko duen adin nagusitasunaren onarpena baizik. Beste modura esan da. Errealitate nazional desberdinen arteko gatazka demokratikoki bideratzeko, eta gizarte kohesionatu, integratu eta bere pluraltasuna begirunez ikusten duen gizarte bat lotzeko modu arrazoitsua baita. Eta aukera hori ukatzea inposaketa da.

4. Bortxak eta inposaketak ez du tokirik gurean. Ezta ETArena ere. Heldu da garaia, ETAri eta Gobernuei, alde bakoitzari duen erantzukizunaren arabera bereak eskatzeko. Zerbaitetan independenteak izateko beharrean baldin bagaude, auzi honetan gaude. Delako herriak, gizarteak, herritarrak hitz batez, bere esku hartu nahi badu gatazkaren konponketa, bere klabe propioetan mugitu behar da. Zenbat eta lehenago egin, orduan eta sufrimendu gutxiago, alferrikako biolentzia gutxiago eta errepresio gutxiago.

Aipamen berezia merezi eta gure gaitzespen erabatekoa emakumeen gizonekiko mendetasun-harremanak eta horren ondorio mingarri eta odoltsu den genero indarkeria. Biolentzia mota hori ezabatu gabe, nola eraikiko dugu gizon eta emakume libreen aberria askea? Ezin!.

Gora Euskadi Sozialista!

EB-Zutik y Aralar de Arrasate piden que se retribuya por igual a las auxiliares subcontratadas de Iturbide

viernes, 3 de abril de 2009 · 0 comentarios

Instan al ayuntamiento y trabajadoras a que hagan "Un esfuerzo" para llegar a un "acuerdo intermedio".

NOTICIAS DE GIPUZKOA. A.D.
Ezker Batua-Zutik y Aralar de Arrasate mostraron ayer su conformidad con las reivindicaciones de las auxiliares subcontratadas de la residencia Iturbide, que desde el 24 de marzo protagonizan una huelga indefinida en demanda de la paridad salarial y laboral con los trabajadores dependientes del Ayuntamiento que prestan sus servicios en el centro de ancianos.

"No vamos a entrar en una guerra de cifras y porcentajes, pedimos al gobierno municipal -anterior ANV- que en esta legislatura retribuya por igual a quienes realizan el mismo trabajo, dando fin a un agravio histórico que no se da en términos cuantitativos, sino cualitativos", afirmó el edil de EB-Zutik, Joseba Ugalde, que compareció ante los medios acompañado de sus compañeros de coalición, Ander Rodríguez y Julia Monge, así como del concejal de Aralar, Joxe Etxeberria.

Censuraron, asimismo, la actitud del gobierno municipal ante la huelga, ya que, según sostuvieron, éste solicitó a la Inspección de Trabajo del Gobierno Vasco que los servicios mínimos, que se han establecido en un 70%, fueran de "un 96%, lo que es equiparable a negarle a este colectivo su derecho a la movilización, algo que nos parece especialmente grave proviniendo de la izquierda".

"Nadie defiende en este conflicto el acceso directo a la función pública, sino que quien desarrolle un mismo trabajo para el Consistorio, sea de forma directa o indirecta, perciba el mismo salario, como se hace cuando se accede de forma eventual a una plaza de funcionario", indicó Ugalde, al tiempo que emplazó al equipo de gobierno a que no "se escude en terceros" porque cada uno "debe asumir las responsabilidad de su entorno". "La mayoría de izquierdas que arrojaron las últimas elecciones municipales debe empezar a visualizarse en el día a día", insistieron.

Por último, instaron al Ayuntamiento y a las trabajadoras a que hagan "un esfuerzo" para alcanzar "un acuerdo intermedio que pongan fin a este conflicto, que afecta sobre todo a las personas residentes".

Esk La Comisión General de ESK de Euskal Herria -sindicato mayoritario en Iturbide- acudió ayer a Arrasate para "solidarizarse" con las subcontratadas y denunciar la doble discriminación, "laboral y de género" que éstas soportan. "No nos parece lógico que la reivindicación no sea asumida por todas las fuerzas de izquierda con presencia en el Ayuntamiento y tampoco entendemos que todos los sindicatos no estemos apoyando esta lucha, como se hace a diario en otros lugares", señalaron.

ESK-k babesa agertu die Iturbideko azpikontratatutakoei

· 0 comentarios

MONDRABERRI. G.L.H. /2009ko apirilak 1, asteazkena.

Bi prentsaurreko egin dira gaurkoan Iturbideko gatazkari buruz. Goizean, ESK-ko Batzar Orokorrak adierazi du “harro” dagoela Untzako emakumeen borrokarekin. Arratsaldean, Ezker Batua-Zutik eta Aralarrek “esfortzu bat” eskatu diete Udalari eta Untzako langileei.

ESK-ko Batzar Orokorraren hainbat kide izan dira gaur KulturAten, besteak beste, prentsaurrekoan hitza hartu duten Larraitz Zubeldiak eta Josu Balmasedak. Euren guztien asmoa izan da azpikontratatutakoei babesa ematea.Ordezkari hauek salatu dutenez, Untzako langileek “bazterketa doblea pairatzen dute: laborala eta generokoa”.

Hau da, diskriminatuak dira “Udalak azpikontratatutako enpresa bateko langileak izateagatik” eta “emakumeek betetzen dituzten lanbideek, adibidez pertsonak zaintzea” ez dituztelako “gizonek egiten dituzten lanen balio bera”.

ESK-ren Batzorde Orokorrak bat egin du Untzako langileek aldarrikatzen dutenarekin: “Lan berdina, lan eta soldata baldintza berdinak”. Eta zera gaineratu dute: “Harro gaude borroka honekin”.

Era berean, kritikatu egin dute beste sindikatuek eta udaletxeko talde ezkertiar guztiek greba “ez babestea”. Aipatu behar da beste sindikatuek ez daukatela Untzan ordezkaritzarik.
Langileen ordezkari batek adierazi digunez, “azken egunetan ez da Udalaren eta Untzaren arteko bilerarik egon, negoziazio prozesua geldirik dago”.


EB-Zutik eta Aralar: "Esfortzu bat behar da"

Hori goizari dagokionez. Arratsaldean Ezker Batua-Zutikek eta Aralarrek beste prentsaurreko bat eman dute. Jakitera eman dutenez, “gatazka hasi zenetik, bi aldeek bereari eutsi diote, hau da, ez da gerturatzerik egon. Gure ustez, Udalari tokatzen zaio fitxa mugitzea, hau da, langileekin batzea eta eskaintza berri bat egitea”.Hiru indar politikoek eskatu egin diete, bai Udalari, baita langileei ere, “esfortzu bat” egin dezatela “erdibideko akordio bat lortzeko, eta horrela gatazka honi amaiera emateko, gatazka honek batez ere egoitzako pertsonak kaltetzen baititu”.EB-Zutik eta Aralarrek bilera egin dute Untzako langileekin, eta adierazi dute ados daudela langileen aldarrikapenarekin: ekiparazioa. “Ez gara kopuru edo portzentaje gerra batean sartuko”, “bidegabekeria termino kualitatiboetan gertatzen da”.

Ildo horretan Julia Monge zinegotziak gehitu du “luzaroan ezkutuan egon den gatazka” dela honakoa hau, eta “gatazkari ausardiaz eta ezkerretik aurre egiteko garaia iritsi” dela.

Bi talde politikoek argi utzi nahi izan dute azpikontratatutakoek ez dutela eskatzen eurak “zuzenean funtzio publikoan sartzea”. Bai, ordea, ordainsari berdina ematea lan berdina egiten duten langile guztiei. “Halaxe egiten da gaur egun behin-behineko funtzionario-lanpostuak eskuratzen direnean”.

Greba mugagabea dagoeneko hasi da, eta zerbitzu minimoak %70ean jarri dira. Udalak %96-koa izatea eskatu zion Gasteizko Gobernuko Lan Ikuskapenari, baina honek ezezkoarekin erantzun zuen.

Bi udal-taldeen ustez, gutxieneko zerbitzuak %96-koak izatea “mobilizatzeko eskubidea ukatzearen parekoa da”.

Udalak eta langileek hitz egin dute egun hauetan adineko pertsonen familiakoekin, grebaren eraginetaz hain zuzen. Izan ere, grebak “egoitzaren egunerokotasunean eragina izaten ari” dela baieztatu du Joxe Etxeberriak. “Jatorduetarako denbora luzatu behar izan da, adinekoak oheratzeko ordua atzeratu behar izan da,…” zehaztu du Ander Rodriguez zinegotziak.

Joseba Ugaldek adierazi du, ANV-k eta Ezker Batua-Zutik sinatu zuten Gobernu-programan, jasotzen zela Untzan eta beste enpresa batzuetan ekiparazioa aplikatzea. “Hori bete behar da, nahiz eta gu jada Gobernuan ez gauden”.

La campaña de insumisión, 20 años después

jueves, 2 de abril de 2009 · 0 comentarios

Joxean Izquierdo

El pasado 20 de febrero se cumplieron veinte años de la puesta en marcha de la campaña de insumisión al Servicio Militar Obligatorio (SMO) -y a la Prestación Social Sustitutoria-. Ese día de 1989, 57 jóvenes insumisos se presentaron ante las autoridades militares para hacer pública y patente su negativa a cumplir el SMO o la PSS. De esta forma, daba comienzo la última fase de la lucha emprendida unos años antes por varios colectivos antimilitaristas por la abolición de la conscripción obligatoria, la mili, en lo que sería sin duda la mayor movilización basada en la desobediencia civil registrada en el Estado español, y posiblemente una de las mayores de Europa hasta el momento.

El éxito de la insumisión fue arrollador. Poco más de 10 años después se acabó con la mili -y con la PSS-. Al finalizar la década de los 90, según algunas fuentes, fueron cerca de 50.000 los jóvenes que se declararon insumisos. A los que habría que sumar los cientos de miles que durante esa misma época se declararon objetores de conciencia. Llegó el momento en que iban menos jóvenes a la mili que los que no lo hacían. Algo impensable apenas unos años atrás (en 1985, el porcentaje de objetores en relación al contingente militar era de 1,85%. En el 2000, insumisos aparte, era del 112%).

El camino, como es sabido, no fue de rosas precisamente. Así lo atestiguan los más de 1.700 insumisos que recalaron en la cárcel (en 1998, todavía, se cifraban en 70 los insumisos que permanecían en prisión, más otros 30 que fueron encarcelados posteriormente por practicar la insumisión dentro de los cuarteles), o las decenas de miles de juicios que congestionaron –un poco más- la justicia. También por el camino se quedaron los jóvenes Unai Salanueva y Enrique Mur, que se suicidaron cumpliendo penas de prisión, o aquella joven salmantina, Virginia, muerta por atropello en una acción ante la prisión de Topas de esa misma ciudad.

Todo ello haciendo frente a los intentos de consolidar una PSS concebida como una mili civil. Y a varios cambios legales que supusieron paulatinos y sucesivos incrementos de penas de prisión, y después de sortear las tentativas de inhabilitación civil.

Y lo más sorprendente de todo ello: que todo el proceso fue llevado a cabo y soportado por un puñado de organizaciones que, incluso en su momento de mayor esplendor, no pasaron de ser unos pocos cientos de militantes. Con unos recursos tan igualmente escasos como precarios.

Sin embargo a mí me gustaría en este artículo abordar otras cuestiones que nos ayuden a entender cómo fue posible que, en poco más de una década, el movimiento antimilitarista colocase a la institución más intocable del Estado español al borde de un ataque de nervios -de otras cosas-.

El primero de ellos nos remite necesariamente al ejército español. O, más concretamente, a la enorme deslegitimación social que éste sufría como consecuencia no sólo de su papel en el franquismo, sino también del que estuvo jugando en esos primeros años de transición, actuando de constante freno de mano a los anhelos de cambio democráticos. Durante esos primeros años, los sectores más ultras y reaccionarios del régimen, cobijados en el ejército, utilizaron a éste como plataforma de presión para que las cosas no se desmadraran, -y habría que reconocer que consiguieron algunos éxitos, de los que el artículo 8º de la Constitución es el más claro exponente-. El golpe de estado del 23-F fue, sin duda, el acontecimiento más notorio y conocido, pero no fue ni el primero ni el último. Todavía unos años más tarde, se desmantelaba el último intento conocido, por los menos públicamente, de golpe de estado.

Este desprestigio del ejército, que era especialmente extendido en las entonces llamadas nacionalidades, fue recalando en el servicio militar, que pasó rápidamente, en el imaginario popular, de ser considerado socialmente un paso iniciático e inevitable a la edad adulta a un descarado y abusivo secuestro civil. A ello contribuyeron, no poco, las condiciones deplorables en que ésta se realizaba, los malos tratos, las humillaciones, las novatadas, los abusos de los mandos, que se hallaban detrás de los numerosos muertos y heridos, que ya no se pudieron ocultar bajo la alfombra cuando empezaron a hacerse públicos a través de los medios de comunicación.

El segundo llegó de la mano de la apertura democrática y las incipientes libertades, que permitieron que los aires provenientes de Europa, en forma de los llamados nuevos movimientos sociales, recalasen por estas tierras, frente al paulatino decaimiento y posterior desaparición de las organizaciones políticas más radicales -salvo en el caso de Euskal Herria-.

Fue el momento de auge del movimiento feminista y de los planteamientos de género. Del ecologista y la lucha antinuclear. O del movimiento pacifista que, para esta historia, es sin duda el más interesante, y que generó un impresionante movimiento de masas en torno a sus campañas contra las bases militares americanas y el rechazo a la OTAN, y que, a pesar de su derrota en el referéndum del año 86, abonó el terreno, sobre el que posteriormente se implantó el movimiento antimilitarista.

El tercer elemento fue, a mi entender, la irrupción en escena de una nueva generación juvenil que, si bien no había participado directamente en las luchas antifranquistas, sí había vivido sus últimos coletazos y mamado parte de la efervescencia que todavía perduraba en el ambiente. Una generación que estrenó algunas de las primeras libertades, incluida la rebaja de la mayoría de edad a los 18 años, que dirigió sus preocupaciones al ámbito de lo cercano y personal en un ambiente marcado por una crisis económica, la de los 80, que se cebó especialmente en ell@s. Fueron años de importante movilizaciones estudiantiles, del punk, el rock radical y las movidas alternativas, okupas, radios libres, la legalización de las drogas, etc. Esto fue especialmente significativo en Euskal Herria, donde los grupos iniciales que alentaron el rechazo al servicio militar tuvieron su origen en estos colectivos vinculados por aquel entonces a las incipientes luchas por los gaztetxes, radios libres, etc. que, a su vez, constituyeron eficaces plataformas para ensanchar el espacio vital y constituyeron la primera base social del movimiento.

Junto a estos factores me gustaría resaltar otra cuestión, cual fue la confluencia de diversos sectores muy alejados entre sí en lo ideológico, que constituyeron el grueso de la base organizativa del movimiento. Sectores cuya rápida evolución permitió esa convergencia.

Por un lado, el fracaso de las experiencias reformistas en el servicio militar, tras las cuales se encontraban por norma general organizaciones juveniles de izquierda y, en menor medida, la de otras organizaciones juveniles que contemplaban cambios en la mili, pero que sus organizaciones mayores ya instaladas en el poder se negaban a tocar. Los sindicatos y comités de soldados que habían protagonizado reivindicaciones en pos de la mejora de las condiciones de vida y por derechos democráticos dentro de los cuarteles desaparecieron merced a la represión que sufrieron y a la paulatina desaparición o decaimiento de las organizaciones que los sustentaban. Dichos cambios empezaron a producirse como consecuencia de la presión de la lucha antimilitarista, pero llegaron tarde y ya no pudieron frenar la estrategia de la abolición.

Por otro lado, la evolución del MOC (Movimiento de Objeción de Conciencia), que se formó en 1979 y que aglutinaba a los primeros objetores de conciencia no testigos de Jehová, minoritarios frente a éstos. Estos primeros grupos surgidos de ambientes cristianos de base y ligados a la no violencia, y que habían sido los primeros en objetar al servicio militar con el régimen todavía en funcionamiento, evolucionaron paulatinamente desde posiciones en las que se reivindicaba un servicio social alternativo al rechazo a esta vía, máxime cuando se fueron agregando otros sectores provinentes de la esfera del anarquismo. El papel de esta organización fue clave, sobre todo en los primeros años, en el impulso de la estrategia de desobediencia, que culminó en la insumisión.

Por último, señalar la aparición en escena de pequeños grupos de jóvenes, ya mencionados anteriormente, que empezaban a ligar el “no a la mili”, con otro tipo de reivindicaciones propias de la juventud de aquélla época. Estos grupos empezaron a cuestionar la mili –y al ejército- desde otros parámetros. Y comenzaron a realizar protestas y movilizaciones contra las tallas y los sorteos. La acción más sonada sin duda fue la que protagonizó un grupo de jóvenes de Errentería que logró boicotear la talla de los mozos en el ayuntamiento de la localidad, algo que no se había producido desde la época de la República. Este tipo de acciones se extendieron con rapidez, especialmente en Euskal Herria, pero no sólo, y arrancaron una de las primeras victorias, cuando el ejército dejó de acudir a los ayuntamientos para tal menester en el año 87.

Estos grupos, variados y diversos en lo ideológico, adoptaron la Objeción de Conciencia como una forma útil para aglutinar el rechazo incipiente a la mili y, a diferencia del MOC, rehusaron la vertiente ideológica de la no violencia. El rechazo del MOC a abrirse a este tipo de grupos por no compartir postulados ideológicos, condujo a estos a crear los Mili KK y Kakitzat (aunque el caso de la Coordinadora de grupos Kakitzat de Gipuzkoa fue un tanto especial, ya que fue la primera organización de este tipo en fundarse en el año 1984, y estuvo coordinada con el MOC estatal hasta el año 1989). Estos grupos que colaboraron con el MOC en diseñar la estrategia de la insumisión, aportaron esencialmente otras formas de movilización y otras formas de lucha que permitieron incorporar a un amplio espectro de sectores juveniles, a los que de otra forma los cerrados y muy ideologizados grupos del MOC no hubieran llegado.

Por último, y para acabar: he comenzado este artículo con el recordatorio de una fecha, lo acabaré con otra. La que a mi entender supuso el verdadero comienzo de la estrategia de desobediencia que culminó en la insumisión. El 15 de mayo de 1985. Fecha en la que 1.700 objetores de conciencia entregaron una declaración colectiva ante el CNOC (tribunal creado por la ley para examinar a los objetores), rechazando la ley que acababa de aprobar el PSOE, rechazando al propio CNOC y sus atribuciones, y a los servicios sociales que estos quisieron en primera instancia impulsar. Aquí empezó la carrera de fondo que culminó en 2002, cuando los últimos reclutas abandonaron, definitivamente, los cuarteles.

NATOren AIENEAK!!!

miércoles, 1 de abril de 2009 · 0 comentarios

Oarsoaldeko Zutik

Ahalegin bat egin eta gogoratu. Hiroshima eta Nagasaki. Ahoskatu “Hiroshima”, ahoskatu “Nagasaki” eta horroretik askatu hitz horiek. “Hiroshima” ... lore exotikoak, “Nagasaki”... zelai lasaia. Edo zuk nahi duzuna, hitzak ahoskatu eta iradokitzen dizunarekin jolastu. Hitz horien musikalitatearekin gozatu... Egina da...

“Condenamos el uso de la violencia para obtener objetivos políticos”. Ez al duzu hau entzun? Eta orain itzuli Hiroshima eta Nagasakira. Inoiz egin den ekintza terroristarik lazgarriena, erabatekoena. Segundu batzutan 200.000 hildakoak. Zergatik? Zein helburu? II. Gerra mundiala amaituta zegoen praktikoki. Zergatik? Helburu polítiko bat lortzeagatik: garai hartako URSSari abisoa emateko eta Estatu Batuetako nagusigoa ezartzeko. Hiroshima eta Nagasaki suntsituaren errautsetan jarri zen NATO izango zenaren hazia. Ekintza terrorista lazgarriaren muinean sortu zen NATO.

NATO: milaka bomba atomiko, uraniozko milioika obus eta bala, hegazkinak, tankeak, base militarrak, arma kimikoak, arma geologikoak inbestigatzeko dirutzak, eraikuntzak ukitu gabe pertsonak akatzen dituzten neutroizko bonbak, urpeko atomikoak.... Terrorearen biltegia. Dirutzaren irenslea. Zientziaren garapen bideen kontroladore eta jabea. Beldurraren erailea. Lurraren kutsatzailea. Terrorismo globalizatua eta legalizatua?.

Eta gogoratu Vietnam. Eta gogoratu Kosowo, NATOren lehen ageriko gerra. Eta gogoratu “Qué barbaridad, Bagdag”, eta gogoratu Afganistán, eta gogoratu Gaza...

Eta diogu, zer egiten dute hor gure Espainiako eta Erkidego Autonomiko eta Nafarroako Autonomiako gobernu antiterroristek terrorismoaren bilgune nagusia osatzen, defenditzen, ospatzen, ordaintzen?.

Duela 60 urte erakunde makabro bat sortu zen NATO izenekoa. Gobernu buruek ospakizun festa egin behar dute. Horretarako Frantzia eta Alemanian kontrol poliziala eta militarra ezarri dute, mugak itxi. Ez gure izenean. Eta zure izenean?LAMENTO POR LA OTAN!
Zutik de Oarsoaldea

Haz un esfuerzo y recuerda. Hiroshima y Nagasaki. Pronuncia “Hiroshima”, anuncia “Nagasaki” y libera esas dos palabras, esos dos nombres, liberalas del horror. “Hiroshima” ... flores exóticas. “Nagasaki”... valle apacible. O lo que quieras, pronuncia los nombres y con lo que te sugieran sus sonidos, juega. Goza de su musicalidad... Está hecho.

“Condenamos el uso de la violencia para obtener objetivos políticos”. ¿No te suena este dicho? Y ahora vuelva Hiroshima y Nagasaki. Agosto de 1945. La acción terrorista más terrible y espeluznante nunca vista en la historia. 200.000 muertos en un segundo. ¿Por qué? ¿Qué objetivo? La segunda gerra mundial estaba prácticamente terminada. ¿Porqué son derretidas Hiroshima y Nagasaki? Para conseguir un objetivo político: para dar un aviso a la URSS de entonces, para afirmar el dominio de Estados Unidos. En las cenizas de Hiroshima y Nagasaki destruídas se sembró la semilla de lo que sería la OTAN. En lo más tenebroso de la terrible acción terrorífica se constituyó la OTAN.

OTAN: miles de bombas atómicas, millones de balas y obuses con uranio empobrecido, aviones y tanques innumerables, bases militares, armas químicas, millones para investigación de armas geológicas, bombas de nuestrones que respetan edificios mientras siegan personas, submarinos atómicos....Almacén del terror. Engullidor de dinero. Controlador y dueño de los caminos de desarrollo de la ciencia. Sembrador de miedo. Contaminador de la tierra. ¿Terrorismo global y legalizado?
Y recuerda Vietnam ( en qué lado estaba la OTAN?), y recuerda Kosowo (primera gerra manifiesta de la OTAN presentada como espectáculo televisivo). Y recuerda la canción de Laboa “Qué barbaridad, Bagdad), y recuerda Afganistán,y recuerda Gaza...

Y decimos ¿qué hacen ahí nuestros gobiernos antiterroristas autonómicos y de España siendo parte, y defendiendo, y pagando, y celebrando esa organización terrorista?.

Hace 60 años se constituyó la macabra organización de la OTAN. Los jefes de Gobierno van a celebrar una reunión fiesta de celebración. Para la misma los gobiernos de Francia y Alemania han impuesto control policial y militar, cierre de fronteras. No en nuestro nombre. ¿Y en el tuyo?.

emeek emana

Soberanía y emancipación

Soberanía y emancipación
Bikila

Mosaiko. Gure esju dago

Mosaiko. Gure esju dago
VIDEO. Pincha la imagen

Gorripidearen Aurkezpena

Lehenengo Konferentzia

Lehenengo Konferentzia
1ª Conferencia de Gorripidea

Eztabaida - Debate

Dekalogoa

Gure esku dago

Giza eskubideak / DDHH

Gernikako akordioa

Garoña Itxi Orain!

VIDEO. German gogoan

Etxe kaleratze gehiagorik ez!

Etxe kaleratze gehiagorik ez!
VIDEO: Pásalo

EUSKAL PRESOAK EUSKAL HERRIRA

EUSKAL PRESOAK EUSKAL HERRIRA
Joxe Iriarte "Bikila" Cumbre del Akonkagua 6.959 m

Artxiboa

Etiketak