Educación y adoctrinamiento

miércoles, 28 de abril de 2010 · 0 comentarios

José Luis Orella Unzué catedrático senior de Universidad

El Plan de Educación para la Paz y los Derechos Humanos reformulado por la consejera de Educación del Gobierno Vasco, Isabel Celaá, en el docu-mento «Convivencia democrática y deslegitimación de la violencia» ha entrado en un proceso poco educativo por demasiado doctrinario.

El concepto de víctima es polisémico y el proyecto presentado no se ha tomado la molestia de estudiarlo en todo el abanico de sus disparidades.

... ¿A título de qué criterio pedagógico quiere limitarse el ámbito de las victimas a las del terrorismo?

¿Por qué Batzarre ha votado favorablemente a la Ley de Víctimas del terrorismo?

martes, 27 de abril de 2010 · 0 comentarios


1) Las razones de Batzarre para votar favorablemente la ley de víctimas del terrorismo.

La Ley de Víctimas del terrorismo constituye un hecho muy positivo.

- Porque es esencial para reparar una injusticia secular de nuestra sociedad con las víctimas. Y porque es fundamental hacerlo desde fuerzas que no hemos afrontado bien el tema de las víctimas de ETA en el pasado. Creemos que es un deber de justicia elemental.

- Porque recoge una razón elemental de solidaridad humana para con unas personas, para sus familiares, que han padecido y padecen un sufrimiento extremo e injusto. Hoy se trataba de estar con el dolor de las víctimas.

- Porque es una piedra angular para colocar unos cimientos sólidos de cara a la sociedad del futuro, sin revanchismos, sin venganza, con la reconciliación hasta donde sea posible. Esto es, un futuro diferente y sin hipotecas del pasado para las generaciones venideras.

- Porque, aunque la ley contiene errores o insuficiencias que hemos tratado y que trataremos de subsanar, queremos estar con el dolor de las víctimas. Este hecho, para Batzarre, es un tema central, de conciencia, de ética en la vida pública de nuestra sociedad.

- Porque la situación de las victimas de ETA ha sido muy penosa. Al daño inflingido -irreversible con la muerte- se añade hasta fechas recientes la insensibilidad de una parte fundamental de nuestra sociedad vasco-navarra, su invisibilidad, una desconsideración a veces extrema y humillante. Aspectos todos ellos que han constituido una gran injusticia.

2) Ahora tenemos el reto de completar las insuficiencias importantes que contiene la ley recién aprobada.

- En la exposición de motivos se recogen las víctimas del terrorismo de ETA, de la extrema derecha, del GAL y del terrorismo internacional. Esto está muy bien y abarca a una parte sustancial de las víctimas. Pero hemos de señalar que erróneamente la ley no recoge una parte de las víctimas de la transición política o de los prolegómenos de la democracia: las muertes realizadas por funcionarios del Estado, que ni han sido reparadas justamente ni han obtenido una justicia mínimamente satisfactoria: son los casos de José Luis Cano, Germán Rodríguez, Gladys del Estal, Mikel Zabalza, Ángel Arregi, etcétera. A ellas hay que añadir las personas que han sufrido torturas...

- En varios casos estamos hablando de acontecimientos emblemáticos que marcaron entonces -hace más de 25 ó 30 años- la vida de nuestra sociedad y que tuvieron un relieve singular. Lo cual hace más equivocada su ausencia.

- Desde Batzarre estamos seguros que un día las instituciones navarras se verán obligadas a rectificar y a subsanar estos errores. A ello dedicaremos los esfuerzos necesarios. Por justicia y por la convivencia del futuro.

- No obstante, conviene dejar claro que frente a la información a veces ofrecida o publicada, desde el principio, las víctimas de la extrema derecha, del GAL han estado contempladas en la ley como beneficiarias de la misma. Ahora se mejora claramente su redacción con la citación expresa de estas siglas en la exposición de motivos.

- Y, por último, somos de la opinión de que a una injusticia (las ausencias mencionadas) no debemos responder con otra injusticia (no dar el apoyo a ésta ley que repara a las víctimas de ETA de la extrema derecha, del GAL, etcétera por las insuficiencias citadas). Todo lo contrario, ¿qué culpa tienen las víctimas ahora reconocidas de estas deficiencias?

Por ello, hemos apoyado este primer paso fundamental de justicia y estamos seguros de que conseguiremos el reconocimiento de todas las víctimas que en estricta justicia se merecen.

Pamplona-Iruña a 22 de abril de 2010

Adokinen azpian poltronak zeuden?

· 0 comentarios

Floren Aoiz Gara 2010 apirilaren 24a

Agian, Batzarrekoek ez dakite Nafarroako Parlamentuan bozkatu duten legea Aznar, Blair eta Bushen filosofiaren bertako bertsioa dela.

Maoren «Liburu gorria»tik pentsamendu bakarraren iruzurretara. Atzean gelditzen dira oihanetako gerrillarien irudiak edo herri gerraren inguruko hausnarketak. Adokinen azpian hondartza ez, parlamentuko poltronak aurkitu dituzte. Che Guevara goraipatzen zuten, orain, berriz, kapitalismoaren defendatzaile guziekin batera, «askatasun demokratikoak» eskatzen dituzte Kubarako.

Garai batean, «indarkeria iraultzailea» txalotzen zuten; gaur, 1936ko faxisten ondorengo politikoekin batera, «terrorismoa» gaitzesten dute. Baina, kasu, zer da terrorismoa? Espainiar poliziek terrorismotzat jotzen dutena. Horrela dio Nafarroako Parlamentuan Joseba Ezeolazaren bozaz onartu den legeak.

Carrero Blanco faxisten militarburuak eta diktaduraren Poliziak terrorismoaren biktimak dira; klandestinitatean diktaduraren kontra oldartu ziren euskal militanteak, terroristak. Jakina, segituan argituko digute Batzarrekoek ez dutela hori uste, baina onartu duten legean 1960. urtea jartzen da aipatu «terrorismo»-aren abiapuntu gisa. Hau da, Batzarreren ustez, Francoren diktaduraren kontrako jarduera armatua terrorismoa zen.

Agian, Batzarrekoek ez dakite Nazio Batuek faxistatzat jo zutela Francoren estatua. Agian, ez dakite Hitler eta Mussoliniren laguntzaz eraikitako sistema izan zela. Agian, ez dakite heriotza kate erraldoia eragin zuela, milioika pertsonaren tragedia ekarri zuela. Agian, ez dakite frankismo zital horrek inposatu zuela trantsizio eredua, eta Francok berak izendatu zuela Juan Carlos Borboia. Agian, ez dakite diktadurako Segurtasun Indarrak, Armada eta epaileak ez zirela inoiz ere baztertu, eta egun batetik bestera estatu faxista demokrata bilakatu zela.

Menturaz, ez dakite UPN kolpea eman eta diktadura kudeatu zutenen kapital politikoa gordetzen duen alderdia dela. Beharbada, ez dakite Nafarroan PSOE eta UGTkoek saboteatu zituztela fusilatuen oroitzapena berreskuratzeko lehen saioak. Agian ez dakite zer gertatu zen Iurramendin, Tuteran, 1978ko sanferminetan. Akaso, ez dakite deus torturaz, eta oro har Estatuaren terrorismoaz. Agian ez dakite badagoela Jon Anza izeneko pertsona bat hilik agertu dena, edo azken atxilotuek tratu txarrak eta sexu umilazioak salatu dituztela. Agian, ez dakite boza emateko eskubidea mugatuta dagoela. Alderdiak ilegalizatzen direla, politikariak preso sartzen dituztela ideia batzuk defendatzeagatik.

Agian, ez dakite terrorismoaren kontrako borroka dela inperioak eta inperioaren aliatu guztiek aldaketa sozialari aurre egiteko erabiltzen duten estrategiaren aitzakia. Agian, ez dakite Nafarroako Parlamentuan bozkatu duten legea Aznar, Blair eta Bushen filosofiaren bertako bertsioa dela. Agian, ez dakite UPN eta PSOE neurriak hartzen ari direla aldaketa politikoa, erabakitzeko askatasuna eta bakea ekartzen ahal dituen prozesua oztopatzeko. Agian, ez dakite lege hori horretarako egin dutela, etorkizuna kateatzeko, hots.

Agian, ez dakite deus honetaz guztiaz. Hobe horrela. Bestela, hau guztia jakinik, egin dutena eginda, zer pentsatu beharko genuke haietaz?

Nazioa eta klasea (abertzaletasuna eta internaziolismoa)

jueves, 22 de abril de 2010 · 0 comentarios

Joxe Iriarte, Bikila

Aberri Eguna joan berri zaigu eta Maiatzeko Lehenaren bezperetan gaude. Mundu guztiko herri eta langileak, elkar gaitezen! aldarriaren bitartez Lenin eta Trotskiren garaiko Komiterak kapitalismo inperialistaren aukako fronte anitza gauzatu nahi izan zuen. Harez geroztik, kontrako iritziak nagusitu dira munduan zehar.

Nazio askapena abiapuntu, batzuentzat, berau ezin omen da uztartu klasearen internazionalismoarekin. Froga: Komunismoak inperialismo berri bat sortu zuen hizkuntza gutxituak suntsituz eta nazio asko zapalduz. Hots: Abertzaleok elkar gaitezen!

Internazionalismoa abiapuntu, besteentzat, ezin omen da uztartu abertzaletasunarekin. Froga. Berekoikerian oinarritzen da eta burgesiari bide ematen dio langileria zatikatzeko. Hego Irlandak independentzia lortu zuen baina eskuin elizkoia nagusitu zen. Jugoeslavia ohiko abertzaletasunak garbiketa etnikoak burutu zituen, eta Europa osoko eskuin muturreko gorakada abertzalekerian oinarritzen da. Hots: Izan gaitezen internazionalista aratzak!

Gezur guztiak dute bere egi puntta. Proletarioen Internazionalismoaren izenean Varsoviako itunak beren menpekoei “burujabetasun baldintzatua ”inposatu zien zinezko internazionalistari min eginez. Baina, zenbait nazio zanpatuak askatzerakoan beste nazioei egiten dietena kakazten dute abertzaletasuna -kroaziarrek krajinako serbiarrei, eta hauek erkideek bosniarrei, adibidez-.

Edo, urteetan pobre izandako herriek ongizate apurrak lortu ondoren zein erraz ahazten duten -dugun- duela gutxi arte bederen -gure- herritar askok deserriko bidea hartu zutela, eta egun, ezker txarrez etorkinei eskubide bera ukatzen dietela (diegula). Horrek bidea egiten dio arrazakeriari edo xenofobiari.

Alabaina, nire ustez, eta zailtasunak zailtasun, inoiz baino beharrezkoa dugu internazionalismoa eta burujabetza uztartzea. Izan ere, kapitalismo basatiak gobernaturiko munduan bizi gara, hiru krisi elkarlotuen barnean (ekonomikoa, ingurugiroarena eta elikadurarena), jendarme orokontrolatzailearen mehatxupean, herri eta nazio gehienen burujabetza murriztuz edota ezabatuz batere lotsarik gabe eta gizadia horrela, amildegiaren ertzean jarriz. Gaur egun nekez plantea daiteke burujabetasun nazionala produkzio bitartekoen, diruaren jabetzaren izaera eta ingurugiroarekiko harremanak argitu gabe eta planetaren gainontzeko lur eta herriekin elkartasuna landu gabe.

Nola egin? Bat. Nazio eta klasea bezala autodeterminatzeko eskubidearen bitartez zapaldu guztiak elkartuz. Bi. Asmo ederren handi ondoan sortzen diren arrai kondar-jale guztiak saihestuz.

La Revolución de 1934 en Arrasate

martes, 20 de abril de 2010 · 0 comentarios

El estallido revolucionario del 5 de octubre de 1934 tuvo una importante -aunque breve- repercusión en Euskadi, sobre todo en la zona minera y los principales núcleos industriales de Bizkaia y Gipuzkoa.

El movimiento revolucionario estuvo alentado principalmente por el Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores. El PSOE y la UGT pretendían conjurar, mediante la convocatoria de una huelga general revolucionaria, la entrada de la CEDA en el gobierno republicano.

El triunfo de la revolución obrera en Asturias y su aplastamiento a sangre y fuego por fuerzas del ejército tras dos semanas de lucha, contribuyeron a eclipsar y situar en un relativo segundo plano los acontecimientos que tuvieron lugar en Euskadi en aquellos primeros días de octubre. A ello contribuyó también la deriva de los acontecimientos en Cataluña, donde, pese a que el movimiento fracasó debido a que no fue secundado por la CNT, la fuerza mayoritaria entre la clase obrera catalana, la revuelta fue aprovechada por el presidente de la Generalitat, Lluis Companys, para proclamar el Estado Catalán, en el marco de una República Federal.

En Euskadi el movimiento tuvo una especial incidencia en Gipuzkoa, sobre todo en Eibar y Mondragón, donde los obreros insurrectos se apoderaron de ambas localidades. En la segunda de ellas, los revolucionarios llegaron a proclamar una efímera República socialista que en su único día de vigencia decretó la abolición del dinero y la propiedad privada. Aunque en Mondragón el número de muertos y heridos fue inferior al que hubo en otras localidades vascas afectadas por el movimiento insurreccional, como Bilbao o Eibar, el hecho de que una de las víctimas mortales fuera Marcelino Oreja Elosegui, diputado carlista y presidente del Consejo de administración de la Unión Cerrajera de Mondragón, la empresa más importante de Gipuzkoa, contribuyó a amplificar lo sucedido en la capital industrial de Debagoiena…

En esta nueva entrega de La Memoria, Iñaki Berazategi ahonda en cómo se vivió en Euskadi, y particularmente en Arrasate, la llamada Revolución de 1934. Juan Ramón Garai, historiador de Oktubre Taldea, aporta al reportaje los datos obtenidos en años de investigación por este colectivo.

Gómez Bermúdez tritura el "sumario Egunkaria"

miércoles, 14 de abril de 2010 · 0 comentarios

Ramón Zallo es catedrático de la Universidad del País Vasco. Ha sido uno de los peritos de la defensa en el proceso a Egunkaria

El 12 de abril de 2010 ha sido un día grande para el euskera, la libertad de prensa, la prensa vasca y el honor y vidas de los cinco encausados de Egunkaria. El juez Gómez Bermúdez ha empezado a hacer justicia a Egunkaria y a sus directivos, con una sentencia impecable que ha deslegitimado tanto el sumario incoado por el juez instructor Del Olmo como las pretensiones de los denunciantes Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (DJ) y de los informes de la Guardia Civil. Éstos han carecido de valor pericial y sólo contienen "meras inferencias".

Según la sentencia -y cito entrecomilladas expresiones de la misma- no hubo recursos económicos de "procedencia ilícita", ni "desvío de fondos", ni los procesados estaban "vinculados" a ETA. O sea, nada que no supiéramos todos menos la derechona que lo aventó para cerrar un periódico en euskera. Además, la medida cautelar de cierre "es de difícil encaje en nuestro ordenamiento jurídico"; y afectaba a los "lectores en euskera que sólo contaban con esa publicación diaria, lo que hace más intensa su valoración desde la perspectiva del pluralismo", además de sacrificar la "libertad de prensa".

Toda la acusación era incoherente pues no se imputaban "conductas ilícitas que pueden ser realizadas" desde las páginas de un medio de comunicación. Los indicios claros y las pruebas se sustituyeron por la "mera especulación"; y la "estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado y/controlado por ETA", sólo puede llevar "a la inconsistencia de la imputación". Las acusaciones (siguiendo la lógica del propio instructor y de la Guardia Civil ) "han invertido el proceso inductivo. Primero se ha decidido cuál es la conclusión (..) y desde ahí se rechazaba todo aquello "que no apoye la conclusión".

Un proceso político y, además, absurdo
En otras palabras, se instruyó desde prejuicios derivados de un ámbito extrajudicial, prejuzgando a personas y a una entidad desde la presunción de culpabilidad y, a través de ella, a una cultura y a un país.

El cierre de Euskaldunon Egunkaria y el sumario abierto contra Egunkaria Sortzen S.L. en 2003 ha sido un sumario absurdo de arriba abajo. Tratándose de una iniciativa judicial, 13 años después de ocurridos los presuntos hechos (1990), tratándose de un medio sin una difusión significativa generadora de alarma social, ni existiendo la urgencia de un delito flagrante, lo sensato, en caso de sospechas fundadas, hubiera sido reunir pruebas reales para un enjuiciamiento de las personas imputadas, y ayer absueltas. Sólo en caso de evidencias de delito continuado desde el propio medio hubiera sido razonable un cierre cautelar para un par de días y no un cierre para siete años de dolor y ruina. Si además el juez instructor no era competente para decidir el cierre -una decisión inconstitucional- Del Olmo ha rozado la prevaricación.

Profesionales, empresa en donde trabajaban y periódico son ámbitos distintos. Un medio de comunicación es un bien colectivo, con sus lectores incluidos. Cerrar un medio afectando a los profesionales que se quedan sin trabajo y a los lectores sin referente, por un "presunto" delito de unas personas que pasaron a ser imputadas por unas acusaciones de fantasía es de juzgado de guardia. (Perdón, ¡mejor no!).

El ridículo que ha hecho el sistema judicial ha sido de antología al no aplicar la doctrina Botín. El resultado es que ha dejado la justicia en manos particulares con intereses políticos e ideológicos sectarios, sin hablar de la indignidad que cometen AVT y DJ utilizando sus cuantiosas subvenciones para procesos políticos.

Una instrucción ilógica
No formaba parte de la lógica que Egunkaria Sortzen y Euskaldunon Egunkaria pudieran caer en manos de ETA. Por una parte, no hay ningún texto a favor de ETA en los 14 años que duró el diario y sin embargo la criticó en bastantes ocasiones. Por otra parte, tampoco hay papel alguno de ETA que sostenga ese control a pesar de los miles de documentos incautados y de los centenares de detenciones realizadas estos años.

Si el Consejo de Administración lo formaron personas sin vinculación con ETA y sin que -y cito el sumario de Del Olmo- "el periódico fuera identificado con ETA" habrá que explicar entonces su función: para qué una supuesta toma de control. Recuérdese que el Gobierno vasco siempre tuvo en oferta su presencia en el Consejo de Administración, incluso antes de iniciarse las subvenciones. No la aceptó al principio, en 1991. Posteriormente se sentó de grado.

A sensu contrario, no se entendería que siendo Egunkaria, según el sumario de Del Olmo, "una estructura informativa en eusquera (sic) controlada por la organización terrorista ETA para facilitar el amparo y difusión del ideario terrorista", ETA, en la época de saneadas finanzas, permitiera que entre 1991 y 1993 pasara por los apuros económicos conocidos.

Es más razonable pensar que el Consejo de Administración nunca le dejó intervenir a ETA ni siquiera en la época de más penuria. Los promotores se volcaron con un máximo esfuerzo por obtener subvenciones y no en solicitar fondos a ETA. Se sabe por sus papeles que esa cuestión no agradó nada a ETA, temiendo la subordinación de Egunkaria al Gobierno vasco, lo que viene a corroborar la independencia de Egunkaria. Tampoco se entendería que a partir de 1994 (recepción de subvenciones del Gobierno vasco) con un diario más o menos saneado en sus finanzas, tuviera la tentación de caer en manos de ningún "entramado" de ETA.

La aplicación de la lógica bushiana de justicia política preventiva y vengativa, con clausura -en una fase de instrucción, sin sentencia ni pruebas- del único diario en una lengua minoritaria, y el mantenimiento artificial del proceso contra cinco procesados que, además de la estancia en la cárcel y comisaría, han tenido que sufrir una pena moral, económica y social con cuentas y documentación embargadas -Martín Ugalde falleció embargado- y peticiones descomunales, es probablemente el mayor escándalo reciente del sistema de la justicia española. Gómez Bermúdez viene a restablecer un elemental principio de Justicia… hasta el próximo roto.

Con ser gratificante la sentencia, ahora faltan que se sobresea el juicio económico contra Egunkaria; se les repare económicamente a las víctimas de este largo atropello; y se indemnice a Egunkaria Sortzen S.L. del quebranto económico sufrido, así como a sus trabajadores que quedaron sin empleo.

También queda pendiente -ya que las torturas y malos tratos se las llevarán para siempre los absueltos en su memoria humillada- que atendiendo a la inexistencia en este caso, como dice Gómez Bermúdez, de "un control judicial suficiente y eficiente de las condiciones de la incomunicación" la justicia tenga respuesta, de una vez por todas, a ese agujero negro del sistema policial y judicial que es la incomunicación sin garantías.

emeek emana

Soberanía y emancipación

Soberanía y emancipación
Bikila

Mosaiko. Gure esju dago

Mosaiko. Gure esju dago
VIDEO. Pincha la imagen

Gorripidearen Aurkezpena

Lehenengo Konferentzia

Lehenengo Konferentzia
1ª Conferencia de Gorripidea

Eztabaida - Debate

Dekalogoa

Gure esku dago

Giza eskubideak / DDHH

Gernikako akordioa

Garoña Itxi Orain!

VIDEO. German gogoan

Etxe kaleratze gehiagorik ez!

Etxe kaleratze gehiagorik ez!
VIDEO: Pásalo

EUSKAL PRESOAK EUSKAL HERRIRA

EUSKAL PRESOAK EUSKAL HERRIRA
Joxe Iriarte "Bikila" Cumbre del Akonkagua 6.959 m

Artxiboa

Etiketak