Nazio askapena krisi sistematikoaren garaiotan

lunes, 13 de agosto de 2012 · 0 comentarios

Joxe Iriarte, “Bikila”. Gorripidea taldearen kidea


Globalizazioak mugak jarri dizkie eta higatu ditu estatuen ahalmen eta gaitasunak (Greziari gertatu zaiona da adibiderik garbiena). Baina ez hori soilik; estatu modernoaren oinarriak ere ezbaian jarri dira: demokrazia, hiritartasuna, burujabetza.

Aldaketa horrek ez du, haatik, esan nahi funtsa estatala duen inperialismoaren desagertzea (Estatu Batuak), ezta nazioarte mailako erakundeen oinarri estatala (ONU) edota kontinente mailan eratutakoak ere (Europako Batasuna bezala ALBA). Eta are gutxiago estatu-nazioarena.

Izan ere, Estatu-nazionalak burujabetzari dagokionez jasan duen higadura nabarmena bada ere, estatu-nazionalak bere lurraldeko herritarren bizitza baldintzetako alderik garrantzitsuenak determinatzen ditu hein handi batean. Eta, oraingoz, klase borrokaren eta konfrontazio guztien, borroka politiko-sozialaren funtsezko espazioa da. Horregatik, edozein prozesu eraldatzaileren muinean egon behar duen auzia.

Ikuspegi horretan oinarriturik, baieztatzen dugu Euskal Herrirako subirautza orokorraren helburua, eta aldi berean, Europako (Espainiar eta Frantziar Estatuaren menpean dauden herri eta klase guztiak barne) aurkako frontea edo aliantza benetako demokrazia eta askapen soziala helburu.

Inoiz baino beharrezkoagoa dugu ikuspegi internazionalista (kontuan izanik esparru honetan burgesiak izugarrizko abantaila hartu digula instituzio internazionalak gobernatuz) eta subirautzazalea estuki uztartzea, alde anitzeko (sozialista, feminista, ekologista, eta abar) estrategia bultzatuz.

Izan ere, duela hilabete batzuk genioen bezala: «Berriro ere kapitalismoak eta bere instituzio ekonomiko eta politikoek aurrea hartu dute eta gerra deklaratu digute: neurri horretako erasoari sendotasunez erantzun ahal izateko, ezker antisistematikoaren sektore guztiek izaera subertsiboa eta aniztuna, internazionalista, antikapitalista eta transbertsala izango duen Europa mailako fronte politiko-soziala elkarrekin eraikitzeko ahaleginak egiteko obligazioa dugu, izaera desberdineko mugimenduak elkartuz: ekologismoa, feminismoa, langile mugimendua, askapen nazionalekoak, oinarrizko askatasun demokratikoen defentsakoak.

Eta egia bada, harrezkeroztik, ia toki guztietan eta batez ere hauteskunde alorrean ezkerreko fronteak sortu direla Europako zenbait tokitan, ia gehienetan burujabetza ekonomikoa helburu dutelarik, arlo internazionalak izugarri baldintzatzen du fronte horien izaera.

Europaren izenean Troikak ezarri nahi digun diktadurari aurre egiteko indar metaketa gisa planteatzen dira fronte horiek (Zyriza ispilu) baina zenbait arlotan planteamendu oso desberdinekin, batez ere antikapitalismoaren alorrean. Hor datza gakoa. Nire ustez, ezkerreko -edo subirautzaren aldeko- fronteak egokiak dira, baldin eta norabide antikapitalista batean egiten badira eta eremu nazionalera ez badira mugatzen (Fronte horiek ez dira gai izan Greziarekiko elkartasun eraginkor bat gauzatzeko).

Zyrizak, esate baterako, alor horietan, planteamendu askoz garbiagoak izan ditu Frantziako Front de Gauchek baino. Eta horrek berebiziko garrantzia du Euskal Herrian, zeren sona handia ematen zaien zenbait planteamendu subiranistatan ez baitut hori oso garbi ikusten. Batez ere, Espainiarekiko independentzia azpimarratzen denean kapitalismoaren salaketa bigarren mailan utziz, bata bestea baino garrantzizkoagoa balitz bezala.

Eta batez ere, Europa kapitalistarekiko haustura ez badugu bultzatzen Europa sozialista helburu. Izan ere, balizko Euskal Herriak, politikoki «burujabe», baina (Espainia eta Grezia bezala), Troikaren menpe, herri menperatu izaten jarraituko luke. Burujabetza eskaseko nazioa hain zuzen. Kanpo zorrak zintzurra estutuko liguke ito arte. Izan ere, gaur, Espainiar estatuaren morrontzarekiko nola, (independenteak izanik ere) kanpo zorrarekiko hala.

Zigorrei aurre egitea, ez ordaintzea eta intsumisioari heltzea behartuak baikinatekeen.

Bestaldetik, espainiar burgesiarekiko independentzia? Bai! Baina horrek ez luke adierazi behar bere langilearekiko langileriarekiko (esate baterako Asturiaseko meatzariekiko) gizarte mugimenduekiko eta ezkerreko mugimenduekiko desatxikimendu edo solidaritaterik eza.

Burujabetasunaren edo independentziaren aldeko fronte bakarrak -demokraziarekin gertatzen den bezala- gizarte eredua argitu beharra dagoela inplikatzen du. Ezin da burujabetza nazionala ondo planteatu produkzio bitartekoen jabetzaren, diruaren eta ingurumenaren sostengarritasunaren eta planeta osoarekiko loturaren izaera argitu gabe.

Krisi ekonomikoak argi uzten du auzia: Grezia, Italia eta gisako estatu burujabeak behartuta daude merkatuen aginduak betetzera, horien zerbitzuko instituzioen erabakien arabera. Inoiz ez da gaur bezain argia izan marko nazional eta internazionalen arteko elkarreragina, askapen nazionalaren eta sozialaren artekoa, demokrazia eta hiritarren mobilizazio eta autoorganizazioaren artean.

Horregatik guztiagatik uste dut garrantzitsua dela subirautzaren aldeko fronte zabalean ezkerreko indar antikapitalisten bilgunea lantzea, eremu guztietan, politikoan zein sozialean arituko dena, aipaturiko helburuak aldarrikatuz.

La indignación no basta

jueves, 2 de agosto de 2012 · 1 comentarios

Joxe Iriarte, 'Bikila'

El parlamento español, como era de esperar, ha respaldado el conjunto de las antisociales medidas anunciadas por Rajoy. La derechona ha sustituido el lema ¡Todo por la patria! (que figura en el frontispicio de los cuarteles de la Guardia Civil) por el de ¡Todo por la deuda!

Pagar una deuda, en su mayor parte privada, mediante fondos públicos obtenidos gracias a impuestos (sobre todo indirectos) y recortes en sanidad, enseñanza y ayudas sociales. Una vez más se privatizan ganancias y se socializan pérdidas, solo que esta vez a lo bestia, poniendo en peligro la supervivencia, la salud, y la educación de millones de personas, destruyendo los pilares básicos del llamado Estado de Bienestar (que en el Estado español llegó de forma tardía y harto limitada).

Con tal fin se ha decretado una sustancial subida de los impuestos. Pero al igual que recientemente hizo con el IRPF sobre las rentas salariales, la subida pesará y recaerá sobre las clases trabajadoras mediante el incremento del IVA (que aumentará del 18% al 21% en el tipo general y del 8% al 10% en el reducido). Como es sabido, el IVA es un impuesto indirecto que pagan los consumidores finales y tiene una fuerte carga regresiva. Es un impuesto "fácil" que pesa sobre la población -con escasos recursos para oponerse- y no sobre los detentadores de las fuentes de riqueza -ricos también en instrumentos de presión-.

Si a las actuales subidas añadimos las habidas en julio de 2010, cuando el tipo general pasó del 16% al 18% y el reducido del 7% al 8%, nos encontramos con que el IVA -tan regresivo en términos sociales- aumentó en dos años un 23,8% en el tipo general y un 30% en el tipo reducido. O sea, cada familia gastará de media 800 euros más que en 2010, lo que significa que para una gran parte de la población casi un sueldo mensual se le irá en aumentos del IVA.

Todo ello ha generado una gran indignación y un gran número de protestas y movilizaciones, que hacen predecible un próximo estallido social. Pero no basta indignarse, cabrearse, hay que preguntarse el porqué de estas actuaciones. Cuando los Zapatistas organizaron hace unos años en Chiapas el festival de la Digna Rabia, lo hicieron con la pretensión de esclarecer el porqué de la explotación, la opresión, el saqueo y la humillación que los de "arriba" descargan contra los de "abajo".

En relación con lo que nos ocupa las preguntan son:

¿Por qué ha de pagar la ciudadanía las deudas de bancos y empresas? ¿Toda la deuda es legítima? ¿Hay que pagar de golpe toda la legítima? Si hablamos de finanzas, ¿por qué no convertir el negocio financiero privado en una gran banca pública que invierta en actividad productiva y maximice el bienestar social? ¿Por qué no combatir la depresión de la demanda con incrementos generalizados de salarios y pensiones? Si hablamos de paro y producción, ¿por qué no repartir el trabajo y el empleo reduciendo la jornada laboral? ¿Por qué no impulsar inversiones masivas en energías alternativas, sanidad, enseñanza o investigación? Si hablamos de déficit, ¿por qué no combatir y erradicar el fraude fiscal, estimado en un 6% del PIB (es decir, un monto de 70.000 millones de euros, equivalente a lo que el Gobierno quiere ahorrar y recaudar sobre las espaldas de los más débiles)? ¿Por qué aceptar las transacciones con paraísos fiscales? ¿Por qué no incrementar la imposición sobre las ganancias empresariales y acabar con refugios como las SICAV en un país donde el Impuesto de Sociedades tiene un tipo efectivo en torno al 10%, por debajo incluso del tipo nominal de la Irlanda prerescate, situado en el 12,5%? ¿Por qué no restituir el impuesto sobre patrimonio y crear además un impuesto a las grandes fortunas? (El hundimiento de la economía española. Daniel Albarracín, Nacho Álvarez, Manuel Garí y Bibiana Medialdea ).

Y es que, como tantas veces hemos dicho, la crisis se dirimirá en el terreno político. Se trata de luchar porque el costo de la crisis lo paguen sus responsables: banqueros, especuladores de todo tipo, sectores que han buscado el dinero rápido agrediendo los ecosistemas y generando un consumismo dilapidador. Igualmente sus colaboradores (gobiernos neoliberales y social liberales). Lo deben pagar a cargo de sus bienes privados y si hace falta con responsabilidad penal.

Para responder con contundencia a tamaña ofensiva del capital y sus instituciones, todos los sectores de izquierda anti-sistémica (sindicatos, movimientos sociales, partidos políticos) estamos obligados a unir esfuerzos en la construcción de un frente político y social de carácter subversivo y plural, internacionalista y soberanista, anticapitalista y transversal a escala europea, y que agrupe a movimientos de diferente naturaleza: ecologismo, feminismo, movimiento obrero, de liberación nacional, de defensa de las libertades democráticas básicas, etc.

Frente que lógicamente se debe ajustar a las diferentes realidades existentes según se trate de ámbitos nacionales (en nuestro caso Euskal Herria), estatales o continentales. Y que tener en cuenta sus puntos fuertes y sus debilidades.

Muchas e importantes han sido las movilizaciones habidas en Europa: las huelgas generales de Grecia, Francia, Italia, en el Estado español y Euskal Herria; las luchas contra cierres de empresa y despidos: luchas duras, radicales (ocupación de plazas y calles, de empresas, secuestro de patrones, marchas como la de los mineros...) y algunas de larga duración que han removido el panorama político social. Sin embargo, en pocos casos han conseguido alcanzar plenamente sus objetivos, en parte por la fortaleza de la patronal y los gobiernos (producto de la arrolladora hegemonía del neoliberalismo en las dos décadas anteriores y cuyos desastrosos efectos tocan a variados ámbitos); pero también, por la nefasta estrategia, nacional e internacional, de las organizaciones sindicales mayoritarias (con honrosas excepciones como la de la llamada mayoría sindical vasca) que han estado orientadas a buscar políticas de consenso y diálogo social, con la patronal.

Ya es hora de cambiar de tercio. La ofensiva global del capital es tan bárbara y drástica que no da lugar para negociaciones y componendas entre burocracias políticas, patronales y sindicales. Es hora de la revuelta continua, de la movilización permanente, incluidas las huelgas generales. Y también de la insumisión ciudadana e institucional.

Sánchez Gordillo: "Los recortes consisten básicamente en que los ricos roban a los pobres"

· 0 comentarios

Entrevista al alcalde de Marinaleda. Hay que rebelarse “mejor” y “con más ganas”.

http://www.publico.es/espana/440082/sanchez-gordillo-los-recortes-consisten-basicamente-en-que-los-ricos-roban-a-los-pobres

Sabino Cuadra, diputado de Amaiur, en el debate sobre los recortes

· 0 comentarios

http://www.youtube.com/watch?v=AxzRXnIDNRE

emeek emana

Soberanía y emancipación

Soberanía y emancipación
Bikila

Mosaiko. Gure esju dago

Mosaiko. Gure esju dago
VIDEO. Pincha la imagen

Gorripidearen Aurkezpena

Lehenengo Konferentzia

Lehenengo Konferentzia
1ª Conferencia de Gorripidea

Eztabaida - Debate

Dekalogoa

Gure esku dago

Giza eskubideak / DDHH

Gernikako akordioa

Garoña Itxi Orain!

VIDEO. German gogoan

Etxe kaleratze gehiagorik ez!

Etxe kaleratze gehiagorik ez!
VIDEO: Pásalo

EUSKAL PRESOAK EUSKAL HERRIRA

EUSKAL PRESOAK EUSKAL HERRIRA
Joxe Iriarte "Bikila" Cumbre del Akonkagua 6.959 m

Artxiboa

Etiketak