martes, 23 de diciembre de 2014 ·Gorripidea egoera berrian...

Bizkaiako, Gipuzkoako eta Arabako Gorripideako kideok, Azaroaren 29an Arrasaten izandako batzarrean, gure gizartean gertatzen ari diren aldaketei nola egin aurre modu egokienean  eztabaidatu ondoren honako irizpide bateratura iritsi gara.

Behin behineko elkartze gisa sortu ginen, nazio arazoekiko sentsibilitate desberdinekin, alabaina helburu bikoitzarekin: Zutik-en azken urteetan agerpen publikoan jasandako paralisia gainditu; eta elkartze-egitasmoak aztertu, probatu, lan egin.

Urte hauetan gai politikoetan eta sozialetan gure ahalmenen neurrian iritzia ematen saiatu gara, eta halaber gizartekintzaren eremu desberdinetan jardun gara, batez ere kalera eta mobilizaziora begira eta betidanik partaide izan garen borroketan, dela feminismoan, ekologismoan, memoria historikoan, Internazionalismoan, eta abar…

EGI-EGITAN, ez dira ohikeriaz ibiltzeko uneak, aitzitik, apustuak egiteko uneak dira, nonahi atzeman daitezkeen mugimendu telurikotan parte hartzeko garaiak: trantsizioaren erregimenaren krisia, erabakitzeko eskubidea gauzatzeko, ekonomi feminista bultzatzeko, herritar parte hartzea finkatzeko…

Abiapuntu horrekin ados, gurean hiru joera multzo bereizi ditzakegu:

1.- Beren militantzia Gorripidean soilik mantentzen dutenak, mugimendu sozial desberdinetan beren ekarpena eginez.

2.- Podemosen parte hartzen dutenak

3.- Alternatiba-EHBildurekin harremanak estutzen joan direnak (balizko integrazio batera aurreratzeko helburuarekin)

Egitasmo bakoitzak baditu alde batzuk gustagarriagoak eta beste batzuk ez hainbeste edo batere ez. Alabaina, oro har onargarriak edo aintzakotzat hartzen direnak batean zein bestan jarduteko alde daudenen aldetik. Egia da Podemosen edo EHBilduren aldekoez gain badaudela batzuk horrelako urratsik ematea ez dutenak preziso ikusten.

ZER EGIN? Nola kudeatu Podemosen eta EHBilduren esperientziak geure artean sorraraz dezaketen dinamika desberdin horiek? Bada, egoera berriari ahal eta modu egokienean eutsiz talde polítiko-sozial-kulturala bezala egokituz, gauden lekutan elkarrekin lanean jarraitzeko asmo soilarekin, modu baterakoi eta irekian konpatibilidade-ezintasunak sortu gabe PODEMOSen edo EH-BILDUn militatzea erabakitzen dutenekin.

Modu honetan GPa utzi gabe, EHBildu edo Podemosen aldeko apustua egin dutenen nahia asebete daiteke. Erronka izango da, bada, egitasmo horietan parte hartzeko ez daudenak kohabitazio formula honekin asebete gelditzea, nolabait esatearren. Epeak eta metologia:

1.- Gorripidea kolektibo ireki eta plural gisa jarraituko du, militantzia desberdinen topagune bezala, loturak eta gertutasuna mantentzen duena eta komenigarriak eta beharrezkoak balioesten diren ekimenak aurrera eramateko. Kasu honetan Gorripidearen baliabideak erabiliko genituzke orain arte bezala.

2.- Datozen hauteskundeen ondoren, beste Batzar orokorra, gauzak nola joan zaizkigun aztertzeko.Gorripidea en la nueva situación

Las personas que conformamos Gorripidea, después de reflexionar en los diferentes ámbitos y localidades de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa, hemos puesto en común una serie de conclusiones.  En la Asamblea celebrada el 29 de noviembre en Arrasate, acordamos varios puntos importantes cuyo objetivo no es otro que el de adaptarnos a los cambios y transformaciones que vivimos en estos momentos y que nos afectan de manera directa.

Nacimos como un agrupamiento provisional, con sensibilidades diferentes en lo relativo a la cuestión nacional y con un doble propósito: superar la parálisis en la intervención pública sufrida en los últimos años de Zutik, e ir tanteando, explorando y trabajando proyectos de convergencia.

En esta etapa nos hemos esforzado en opinar y en la medida de las posibilidades, intervenir en temas políticos y sociales, desarrollando nuestra actividad militante en diferentes ámbitos, teniendo como referencia la calle y especialmente las luchas que desde hace muchos años nos han definido: feminismo, ecologismo, justicia social, internacionalismo, memoria histórica…

Nuestra decisión viene marcada por el deseo de apostar por nuevos retos, por ser arte y parte de los movimientos telúricos que ya se sienten por todas partes: crisis del régimen de la transición, derecho a decidir, economía feminista, participación ciudadana…

Teniendo en común lo fundamental, a día de hoy, se puede hablar de tres grupos dentro de nuestro colectivo:

1. Quienes mantienen exclusivamente su militancia en Gorripidea, aportando y trabajando además, en diferentes ámbitos sociales.

2. Quienes participan en Podemos a través de sus círculos, con compromisos diferentes.

3. Quienes han ido estrechando lazos con Alternatiba-EHBildu, con el objetivo de avanzar hacia una integración.
  
Cada proyecto tiene aspectos que nos gustan mucho, poco o nada. Pero en tanto que proyectos globales, nos tientan a participar en su seno. Cierto es, que además de los pro-Podemos y pro-EHBildu,  hay partes del colectivo que no ven necesario dar tal paso.

¿Qué hacer? ¿Cómo gestionar las diferentes dinámicas que las experiencias Podemos y EH-Bildu, puedan generar en nuestro seno?

De momento, y por unanimidad, nuestra decisión es clara: readecuarnos a las nuevas realidades a nivel práctico como  colectivo político-social-cultural, transversal y unitario, compatible con la MILITANCIA de quienes decidan integrarse en PODEMOS o en EH-BILDU. En realidad, se trataría de formalizar las transformaciones que ya hemos asumido en la práctica.

De esta manera se satisface la demanda de quienes optan por integrarse en alguna de las formaciones sin tener que abandonar Gorripidea. El reto consistirá en que quienes no sean partidari@s de dichos proyectos, se sientan también satisfech@s con dicha fórmula de cohabitación.

 Plazos y Metodología:

1.- Gorripidea proseguirá como colectivo abierto y plural, como grupo de encuentro de diferentes militancias, que mantienen vínculos y afinidades, con la intención de organizar todas aquellas actividades que se estimen necesarias y convenientes. En este caso utilizaríamos los recursos existentes que seguirán siendo de Gorripidea, de la misma forma que hasta el presente.


2.- Tras las próximas elecciones, una segunda Asamblea general, donde se haga balance de las diferentes experiencias y de cómo se han adecuado desde Gorripidea.

0 comentarios :

emeek emana

Soberanía y emancipación

Soberanía y emancipación
Bikila

Mosaiko. Gure esju dago

Mosaiko. Gure esju dago
VIDEO. Pincha la imagen

Gorripidearen Aurkezpena

Lehenengo Konferentzia

Lehenengo Konferentzia
1ª Conferencia de Gorripidea

Eztabaida - Debate

Dekalogoa

Gure esku dago

Giza eskubideak / DDHH

Gernikako akordioa

Garoña Itxi Orain!

VIDEO. German gogoan

Etxe kaleratze gehiagorik ez!

Etxe kaleratze gehiagorik ez!
VIDEO: Pásalo

EUSKAL PRESOAK EUSKAL HERRIRA

EUSKAL PRESOAK EUSKAL HERRIRA
Joxe Iriarte "Bikila" Cumbre del Akonkagua 6.959 m

Artxiboa

Etiketak